Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Κάλυμμα / Τάπα Ασφαλείας Για Πρίζα

0.80
Τα ασφάλιστρα πριζών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύπριζα και πρίζες που δεν διαθέτουν προστασία παιδιών, παρέχοντας προστασία από την εισαγωγή